Her süreçte küresel olarak tanınan standartlar

Nurol Teknoloji'nin son teknoloji balistik test tesisleri, gelişmiş seramik ve kompozit malzemelerimizin çeşitli balistik darbe koşulları altındaki performansını doğru bir şekilde değerlendirmek için tasarlanmıştır.
icon

Balistik Test Kabiliyeti

Ürünlerimizin balistik dirence yönelik uluslararası standartları sürekli olarak karşılamasını sağlamak ve daha iyisini geliştirmek için en son teknolojileri ve sıkı test protokollerini kullanıyoruz.
Title image
Laboratuvarlarımız Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre tam akreditasyona sahiptir. Bu akreditasyon, test prosedürlerimizin güvenilir, doğru ve küresel olarak tanınan standartlara uygun olmasını sağlar. Gölbaşı yerleşkesi Balistik Test Laboratuvarı’nda bu uluslararası standartlara uygun olarak çeşitli testler gerçekleştiriyoruz:
Gölbaşı Yerleşkesi (AB-1425-T):
→ STANAG 4569: Zırhlı araçların koruma seviyesinin kinetik enerji ve topçu tehditlerine karşı değerlendirilmesi prosedürü
→ STANAG 2920: Kişisel Zırhların mermi ve şarapnel tehditlerine karşı değerlendirme ve sınıflandırma prosedürü
→ MIL-PRF-46103E Hafif ve Kompozit Zırhların Performans Gereksinimleri
→ NIJ0108.01: Balistik Dirençli Koruyucu Malzemeler
→ NIJ0101.04: Kişisel Vücut Zırhlarının Balistik Dayanımı
→ NIJ0101.06: Vücut Zırhlarının Balistik Dayanımı
→ TS EN 1063: Emniyet camları - Yapılarda kullanılan - Mermi darbesine karşı dayanıklılığın denenmesi ve sınıflandırılması
→ TS EN 1522: Pencere, kapı, panjur, kepenk - Mermi direnci - Özellikleri ve sınıflandırması
Kahramankazan Yerleşkesi (AB-1283-T):
→ STANAG 2920: Kişisel Zırhların mermi ve şarapnel tehditlerine karşı değerlendirme ve sınıflandırma prosedürü
→ NIJ0101.04: Kişisel Vücut Zırhlarının Balistik Dayanımı
→ NIJ0101.06: Vücut Zırhlarının Balistik Dayanımı
→ TS EN 1063: Emniyet camları - Yapılarda kullanılan - Mermi darbesine karşı dayanıklılığın denenmesi ve sınıflandırılması
→ TS EN 1522: Pencere, kapı, panjur, kepenk - Mermi direnci - Özellikleri ve sınıflandırması
→ NIJ0115.00: Kişisel Vücut Zırhlarının Bıçaklanma Dayanımı
Balistik testlerimiz, test numunelerinin kontrollü bir ortamda yüksek hızlı mermilere karşı direncini kapsamaktadır. Ardından, malzemenin veya nesnenin balistik koruma sağlamadaki etkinliğini belirlemek için ortaya çıkan hasarı doğru bir şekilde ölçüyor ve analiz ediyoruz. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, devam eden tasarım ve geliştirme süreçlerimize katkı sağlamakta ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Nurol Teknoloji olarak en büyük gayemiz, en zorlu testlere ve gerçek dünya koşullarına dayanıklı, gelişmiş, güvenilir ve etkili balistik koruma çözümleri üretmektir.
Müşteri İstek ve Şikayet Formu
Hizmet Verilen Test Laboratuvarı*
Konu*
Müşteri Anket Formu
icon

Modelleme ve Simülasyon

Terminal Balistik Mekaniğindeki karmaşık problemleri çözmek için ileri matematiksel teknikler uyguluyoruz. Çeşitli senaryolara karşı sistemimiz tepkileri doğru bir şekilde tahmin ederek balistik koruma sistemlerinin optimizasyonuna yardımcı olur.
Title image

Malzeme Karakterizasyonu
Yüksek gerinim hızlarında mekanik test kabiliyetine sahip olmakla birlikte, son teknoloji Split Hopkinson Basınç Çubuğunu kullanarak, seramik, metal ve kompozit gibi çeşitli malzemelerin özelliklerini ağır koşullar altında inceleyebilir ve verimli simülasyonlar sağlayabiliriz.

Terminal Balistik ve Darbe Analizi
Terminal balistik sayısal modellememiz, koruma mekanizmalarının tasarımı ve çeşitli koşullar altında sistem davranışının tahmin edilmesi için çok önemli olan yüksek hızlardaki çarpışma etkisini incelemektedir.

Patlama Analizi
Güvenli yapısal sistemler tasarlamanın anahtarı olan patlamaların yapılar üzerindeki etkilerini incelemek için simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında testlerle valide edilen bu analizler, patlamaya karşı dirençli yapısal tasarımlarda kilit rol oynamaktadır.

Üretim Süreci Simülasyonları, Toz Sıkıştırma, Sinterleme/Termal Analiz, Metal Şekillendirme
Hesaplamalı yöntemlerimizle üretim süreçlerinin performansını optimize ediyor, tozların basınç altındaki davranışlarını inceliyor ve ısının malzemeler üzerindeki etkilerini analiz ediyoruz. Bu süreç, güvenilir üretim süreçlerinin oluşturulmasına ve nihai ürünlerin özelliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Tasarım, Şekil/Topoloji Optimizasyonları, Hassasiyet ve Dayanıklılık Analizi
Performans gereksinimlerini karşılayan ideal tasarım parametrelerini belirlemek için gelişmiş optimizasyon algoritmaları kullanıyoruz. Bu süreç, daha etkili sistemler tasarlamamıza, potansiyel riskleri ve güvenlik açıklarını değerlendirmemize ve bir tasarımın sürdürülebilirliğini geliştirmemize yardımcı olmaktadır.