Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir yaşam

Yürüttüğümüz faaliyetlerde en yüksek finansal verimliliği elde ederken, bu verimliliği sürdürülebilirlikle eşleştirmeyi, en az çevresel etki yaratmayı ve böylece değer zincirimizde temas ettiğimiz tüm aktörler aracılığı ile yaşama katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Teknolojik temelli üretim süreçlerimize, hayat boyu bakış açısını entegre etmekte, sorumlu üretim ve tüketim motivasyonu ile ilerlemekteyiz.
Sürdürülebilirlik Raporları
NUROL Holding ve bağlı bulunan şirketi olarak yarım asrı aşkın geçmişimizde kaliteli ve başarılı projelere imza atarken, aynı zamanda geleceğe yönelik sürdürülebilir koşullar sağlamaya da her zaman özen gösterdik. Bu yaklaşımımızı uluslararası alanda da desteklemek adına 2018 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladık. Sözleşmenin gereği olarak yıllar için Sürdürülebilirlik Raporlarımızı hazırladık. Aşağıdaki raporlarımızda özetle Topluluğumuzun sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetim performansı hakkında bilgilerini içermektedir.
Report imageReport imageReport imageReport imageReport image

Haberler