Nurol Teknoloji Logo

İNOVASYON
BÜLTENİ

 
Nisan 2021
CEO

Selim BAYBAŞ
Genel Müdür

Değerli paydaşlarımız,

Yeni yılın ilk üç ayını yine Covid-19 ve etkilerinin dünya ekonomisine vereceği yönün ne olacağı tartışmaları ile geçirdik. Aşılama sürecinin başlaması hepimiz için bir umut kapısı açsa da, her an tehdit ile karşı karşıya olma duygusu ile yaşamaya devam etmekteyiz. Şu çok net ki Covid-19 özel hayatımıza, iş yaşantımıza ve gelecek planlarımıza yeni bir format attı. Bu yeni formatın yeni doğruları ile gelişmeye ve üretmeye devam ediyoruz.

Geçen üç ayda Nurol Teknoloji şirketimiz için önemli bir adım attık. Şirketimiz bünyesindeki gelişmiş Ar-Ge merkezimiz, Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemizin 1245. Ar-Ge merkezi olarak onaylandı. Bu kapsamda özellikle ileri balistik seramikleri alanında önemli projelerin startını verdik. Gelişim yolculuğumuzda, araştırarak gelişmenin, kalıcı fayda sağlayacağına inancı ile yüksek tahrip gücüne sahip mühimmatları daha hafif çözümlerle tutabilmek için yeni seramik reçetelerinin peşindeyiz.

Yapısal zırh çözümleri alanında da geleceğin askerleri için yeni fikirler üretmeye devam ediyoruz. Mart ayı sonunda ilk zırhlı insansız hava aracı komuta konteyneri prototipimizi ürettik.

Yurt dışı ve yurt içi taahhütlerimizi her şeye rağmen aksama olmaksızın yerine getiriyor, öğrenmenin sınırının olmadığına kalpten inanarak, iyileri korumak için yeninin peşinden gitmeye devam ediyoruz.

Yılın ikinci çeyreğinde sektörümüz adına önemli bir gelişme bizleri bekliyor. 25.Mayıs'da İstanbul'da düzenlenecek olan IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı için hepimiz çok heyecanlıyız. Bu önemli organizasyonda, Salon 3, 317C No'lu standımıza siz değerli tüm paydaşlarımızı bekliyor ve bu önemli fuarın sektörümüze hareket getirmesini diliyoruz.

Saygılarımla.

NUROL TEKNOLOJİ'DEN HABERLER

AR-GEMERKEZİMİZİ AÇTIK

Nurol Teknoloji, Ar-Ge faaliyetleri, firmamızın 2008 yılı kuruluşuna kadar uzanmaktadır. Araştırma ve geliştirmenin kritik önem taşıdığı, bilgiye ulaşmanın özellikle belli sektörlerde önem arz ettiği gerçeğiyle kendi seramik reçetelerimizi ve yıllar içerisinde de kendi balistik çözümlerimizi geliştirdik. Ürün geliştirme odağıyla başlayan faaliyetlerimiz bugünlere ulaştığımızda, inovasyon odağıyla çalışan alanlarında uzman 27'nin üzerinde araştırmacı ve teknisyenden oluşmuş Ar-Ge Merkezi organizasyonuna dönüşmüştür.

Nurol Teknoloji Ar-Ge Merkezi, 25.01.2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 1245. Arge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Ar-Ge Merkezi çalışma faaliyetleri arasında üstün özellikli ileri teknik seramikler geliştirme, müşteri gereksinimlerine istinaden yüksek performanslı, etkin maliyetli optimum ağırlıkta zırh çözümleri tasarlama, yerliliği artırma, teknolojideki gelişmeleri izleme, firmamızın üretim ve proses iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunma, Nurol Teknoloji ürün yelpazesindeki türlerden yola çıkarak katma değeri yüksek özel ürünler geliştirme, üniversiteler, teknoloji merkezleri ve diğer özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak özel ürün, proses, teknoloji geliştirme çalışmaları gerçekleştirme, yerli teknoloji ve ‘know-how' geliştirme gibi konular bulunmaktadır. Arge Merkezi'mizin temel amacı inovatif ürünler geliştirerek ülkemiz ve şirketimiz için değer yaratmak ve sürdürülebilir ürün ve süreçlerle rekabet üstünlüğü sağlamaktır.

Firmamızın ürünlerini ve çözümlerini tasarlarken hesaplamalı yöntemlerin ve sanal prototipleme çalışmalarının yaygın ve etkin kullanması, şirket içinde inovasyon kültürünün artırılarak yaygınlaştırılması, ürün yaşam döngüsü süreçlerinin tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerine entegrasyonu Ar-ge Merkezi'mizin odağındaki diğer temel konulardır ve gerekli fizibilite çalışmaları, işbirlikleri bu kapsamda başlatılmıştır.

Ar-Ge Merkezi organizasyonu içinde, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları'nın (marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım) korunması ve yasal prosedürün takip edilmesi için Patent Birimi oluşturulmuştur ve etkinliğini artırmak üzere çalışmalar planlanmaktadır. Bu kapsamda 3 Patent ve 1 Faydalı model başvurumuz bulunmaktadır.

Arge merkezi çatısında fikir veya müşteri talebinden ticari ürüne kadar dinamik proje yönetim süreçleri işletilmektedir. Fikir veya talep oluştuğu andan itibaren Satış Pazarlama, Üretim, Kalite, Planlama, Tedarik Zinciri gibi ilgili bölümlerle projeler değerlendirilmekte ve tasarım geliştirme süreçleri boyunca farklı fazlarda bölümlerin görüşleri alınarak ortak akıl oluşturulmakta ve kararlar alınmaktadır. İnovasyon süreçlerimize ilgili tüm bölümler dahildir ve takipçisidir. Proje yönetim süreçleri kapsamında kurumsal hafıza oluşturarak sürdürülebilirliği sağlamak, yürüttüğümüz kritik çalışmalar arasındadır. Arge Merkezi çatımız altında, inovasyon, sürdürülebilirlik ve markalaşma önceliği ile çalışmalarımız ülkemiz ve tüm dünya için artarak devam edecektir.

Dr.Halim MEÇOAr-Ge Merkezi Direktörü

Maksude CERİTAr-Ge Merkezi Müdürü

DAHA İYİSİ İÇİNSÜREKLİ TESTLER YAPIYORUZ

Nurol Teknoloji, yüksek teknolojili kalite kontrol ekipmanları ve donanımları ile laboratuvarlarında tedarik etmiş olduğu hammaddeleri (balistik kumaşlar, sinterlemede kullanılan tozlar vb.), seramik ürünleri, kompozit ürünleri ve birçok balistik paneli dışa bağımlı olmadan muayene ve test edebilme kabiliyetine sahiptir.

Laboratuvarlarımız;

 

  • Ankara/Gölbaşı Fabrika Balistik Test Laboratuvarı
  • Ankara/Şaşmaz Fabrika Balistik Test Laboratuvarı
  • Ankara/Gölbaşı Giriş Kalite ve Malzeme Analiz Laboratuvarı
  • Ankara/Gölbaşı Seramik Ölçüm Laboratuvarı
  • Ankara/Gölbaşı Ön Giriş Kalite Laboratuvarı

 

Firmamız bünyesinde Şaşmaz ve Gölbaşı Şubelerinde balistik test laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda; balistik koruyucu cam ve çerçeveler, araçlara ve kişilere yönelik balistik koruyucu malzeme, plaka ve yelekler; gömlek içi yelek, kompozit balistik panel, lojistik ve hafif zırhlılar için deney ve testler yapılmaktadır. Balistik laboratuvarımızda yapılan deneyler 3 başlık altında toplanır: Balistik koruma seviyesi testi, kompozit balistik panellerin performansı testi ve şarapnel testi (V50). Bahsedilen bu başlıklar atında Şaşmaz balistik laboratuvarımız 6 deney metodu kapsamında, Gölbaşı balistik laboratuvarımız ise 8 deney metodu kapsamında Türkak tarafından akredite edilmiş olup, laboratıvarlarımız TS EN ISO/IEC 17025 standardınca deney ve kalibrasyon konularında yeterli bulunmuş ve sertifikalandırılmıştır.

Akreditasyon sayesinde test laboratuvarlarımızın uluslararası seviyede tanınırlığı ve güvenirliği artmış; laboratuvarlar arası tutarlılık ve izlenebilirliğinden dolayı müşterilerimize sunduğu fayda tartışılmaz hale gelmiştir. Hızlı ve güvenilir test sonuçları sayesinde tasarım doğrulama faaliyetlerimiz hemen sonuçlanmakta, ArGe faaliyetlerimiz daha inovatif çözümler sunabilmektedir. Akreditasyon belgesi gereklerine uygun olarak Laboratuvar Karşılaştırma (LAK) testlerini namlu tipi detayında uluslararası tanınmış ve akreditasyona sahip laboratuvarlar ile yaparak test doğruluğu sağlanmaktadır.

Şaşmaz laboratuvarımızın akreditasyon kapsamları aşağıdaki şekildedir:

NIJ0101.04: 2001 Kişisel Yumuşak Vücut Zırhının Balistik Direnci
NIJ0101.06: 2008 Kişisel Yumuşak Vücut Zırhının Balistik Direnci
STANAG 2920 Koruma Seviyeleri (Şarapnel koruması)
TS EN 1063 Emniyet camları-Yapılarda kullanılan- Mermi darbesine karşı dayanıklılığın denenmesi ve sınıflandırılması
TS EN 1522 Koruyucu araç zırhları (pencere, kapı, panjur ve kepenklerin mermi direnci)
NIJ 0115.00 Kesici ve delici aletlere karşı kişisel vücut zırhının bıçaklanma direnci

Şaşmaz laboratuvarımızdaki deneylerden, NIJ 0115.00 Bıçaklanma direnci hariç diğer tüm metotlar aynı şekilde Gölbaşı laboratuvarımızda da yapılmakta olup, bunlara ilaveten aşağıdaki deney yöntemleri de uygulanmaktadır:

NIJ0108.01 Balistik Dayanıklı Koruyucu Malzemeler
STANAG 4569 Lojistik ve Hafif Zırhlı Araç Yolcuları İçin Koruma Seviyeleri
MIL-PRF 46103E Performans özellikleri (Zırh, Hafif, Kompozit)

Saygılarımızla.

Mustafa TAŞKalite Direktörü

EN HAFİFİ, EN DAYANIKLIYI, EN KALİTELİYİ ÜRETİYORUZ

Şirketimiz bünyesinde platform zırh geliştirme faaliyetlerinin daha koordineli ilerletilebilmesi amacıyla söz konusu çalışmalar Ar-Ge bünyesinde ayrı bir bölüm çatısı altında toplanmıştır. Bu kapsamda, sayıları son dönemde giderek artan platform zırh projelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak hedefiyle Ar-Ge bünyesinde yetkin kadro oluşumuna ve mevcut insan kaynağının yetkinliklerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır.

Platformların kara, deniz ve havada görev yapması nedeniyle çok çeşitli balistik koruma gereksinimlerine sahip olması, her bir çözüm için gereksinim kapsamındaki ürüne has ayrı bir seramik, kompozit, süreç, çözüm birleştirme tasarımını ve dolayısıyla geliştirme faaliyetini zorunlu kılmaktadır. Seramik toz reçetesi geliştirilmesinden optimum geometri seçimine, en uygun katman yapısının belirlenmesinden balistik etkinliğe sahip paketleme tasarımının finalize edilip test ile doğrulanmasına kadar uzanan zırh tasarım sürecinin mevcut şirket know-how'ı kullanılarak daha üst seviyeye taşınması hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra, platform üretici firmalarla geliştirme sürecinin en başından itibaren eş-tasarım yaparak ağırlık, performans ve üretilebilirlik gibi ana gereksinimlere uygun optimum son ürünlerin tasarımına yön verilmektedir. Bu amaçla, seramik hibrit kompozit "add-on" zırh yapıların platform üzeri geometrileri, montaj ve birleşim noktaları nedeniyle yapısal zayıf alanlar (SWA) içermesinden ötürü, eş-tasarım ile beraber toplam balistik koruma alanının arttırılması ayrı bir uzmanlık alanı olarak çalışılmakta ve bu uzmanlık yetkinlik setlerimizin arasında yer almaktadır. Platform balistik koruma panelleri tek başına (stand-alone) veya platform bileşeniyle beraber (add-on + ICW) çok özel gereksinimlere istinaden tasarımlar yapılıp doğrulanarak devreye alınmaktadır.

Bu noktada, şirketimizin bir diğer gelişim alanı olarak belirlenen bilgisayar destekli mühendislik araçlarından (terminal balistik analiz ve simülasyon yazılımları) faydalanılması kısa-orta vadede planlanmaktadır. Amacımız, platformlara yönelik uluslararası standartlarda tanımlı tüm koruma seviyelerinde zırh sistemlerinin geliştirme ve doğrulamasını yaparak çözüm portföyümüze katmak ve ülkemizdeki tüm platform üreticilerinin bir numaralı çözüm ortağı olmaktır.

Teknolojiye yön veren yenilikçi tasarımlarla yurt dışında da tercih edilen bir tedarikçi olma hedefi ile çalışmalarımız devam etmektedir.

Dr.Halim MEÇOAr-Ge Merkezi Direktörü

HER ALANDA, SÜREKLİ İYİLEŞTİRİYORUZ

Nurol Teknoloji'de mevcut süreçlerini ve proseslerini iyileştirerek standartlaştırmak, standartlarını sürekli geliştirmek ve geliştirilen standardı her yeni öğrenim ile desteklemek olarak tanımlanan Kaizen felsefesi, Ocak 2020'den beri şirket kültürünün aktif bir parçası haline gelmiştir.

2022'de yalın çalışana ulaşma hedefi bulunan Nurol Teknoloji'de özellikle yeni başlayan çalışanların yalın üretim kültürüne hızlı adaptasyonları için sık aralıklarla Kaizen ve Problem Çözme Eğitimleri düzenleniyor ve tüm çalışanlar yalın dönüşümün bir parçası haline getiriliyor.

Problem çözme farkındalığının kısa sürede içselleştirilmesi ile hız kazanan Kaizen çalışmalarında Nurol Teknoloji çalışanları sundukları fikirlerle yeni iş yapma yöntemlerini hayata geçiriyor, fikirler değer görerek, ödüllendirme sistemine dahil ediliyor.

Zorlaştırma-Kolaylaştır! Felsefesi ile Kaizen çalışmalarına devam eden Nurol Teknoloji, üretimin olduğu her alanda sorunların mutlaka olacağını, sürekli iyileştirme için ilk adımın problemlerin kabul edilmesini ve onların görünür kılınmasını benimsemiştir.

Sürekli gelişen teknoloji ve üretim metotlarının takip edilerek, devreye alınmasının yanı sıra, Nurol Teknoloji Kaizen Ekipleri; fabrika sahalarında katma değer yaratmayan işleri ve israf kaynaklarını tespit ediyor, yapılan hızlı ve standart Kaizenler ile elimine ediyor, artan verimlilik ve motivasyon sağlıyorlar.

Kaizen'in bireysel değil ekip işi olduğunu savunan Nurol Teknoloji, bugüne kadar çeşitli departmanlardan onlarca farklı çalışanın katılımı ile yüzün üzerinde Kaizen projesini tamamlayarak, bireysel katma değeri şirket katma değerine dönüştürmeyi başarmıştır.

Disiplinli yalın üretim çalışmalarının sürdürülebilir olmasını savunan Nurol Teknoloji, sahalarında ve paydaşlarının süreçlerinde tespit ettiği problemleri Kaizen Ekipleri ile birlikte her geçen gün çözüme kavuşturarak, süreçleri yalınlaştırıyor ve değişkenliklerini daha hızlı yönetebiliyor.

Yalın üretim çalışmalarında benzersiz bir yalın kültür ve değer yaratan Nurol Teknoloji, Yalın Çalışan'a ulaşma hedefine doğru kararlı süreçleri ve değer yaratan personeli ile yalın adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Alişan ARASLISürekli İyileştirme Mühendisi

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Bazı çerezlerin kullanılması bu internet sitesinin size sunulması için teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezlerin kullanımı ise internet sitesi kullanımının analiz edilmesini, sosyal medya özellikleri sunulmasını ve site deneyiminiz bakımından reklam ve içeriklerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret Anonim Şirketi Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
X